FITXA BÀSICA:Temps: 1 hora i 56 minuts.

 

Desnivell: 207 metres de pujada i l’equivalent de baixada.

 

Llargària: 5 quilòmetres 740 metres.

 

Dificultat: fàcil

 

Punts d’aigua: A prop de l’ermita de la Mare de Déu de l’Alegria hi ha la font homònima, si be l’itinerari estricte no passa per la mateixa.

 

Punts de referència: * Ermita de la Mare de Déu de l’Alegria * Els Ginestells * Collet de Nou Pins * Turó de Galzeran * Collet de Nou Pins * Els Ginestells * Torrent de Montcerdà * Can
Montcerdà * Ermita de la Mare de Déu de l’Alegria

                                   

Punt de partida: Ermita de la Mare de Déu de l’Alegria. Accesible en vehicle des de Tiana, ben indicada.

TURÓ DE GALZERAN DES DE TIANA PER L'ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE L'ALEGRIA
TURÓ DE GALZERAN DES DE TIANA PER LA MAR[...]
Documento Adobe Acrobat [433.7 KB]